Основни термини

Адаптация – приспособяване на организма към обкръжаващите условия.
-          Физиологическа адаптация – приспособяване (адаптиране) на организма към функциониране при загуба или нарушение на работата на даден орган
-          Психологическа адаптация – приспособяване (адаптиране) на личността към съществуващите изисквания (норми) на обществото
-          Социално-битова адаптация – приспособяване (адаптиране) към конкретните социално-битови условия – ежедневие, семейство, домакински дейности
-          Професионално-производствена адаптация [...]

Прочетете повече за: Основни термини »