Адаптирана физическа активност за лица със слухови нарушения

 Нарушенията на слуха са разделят на вродени и придобити. Вродените могат да бъдат наследствени, вследствие на инфекции по време на бременността, вземането на вредни химически вещества по време на бременността, вследствие на травма на плода и др. Докато придобитите могат да бъдат вследствие на инфекциозни заболявания в детска    възраст, които са скарлатина, менингит, вирусен грип [...]

Прочетете повече за: Адаптирана физическа активност за лица със слухови нарушения »

Адаптирана физическа активност за хора със зритени увреждания

   Известно е, че 80-90% от информацията в мозъка от околния свят постъпва чрез зрителния анализатор. Затова и всяко зрително увреждане дава отражение в физическото или психическото развитие на индивида. Трябва да се подчертае, че  зрителният анализатор изпълнява сложни зрителни функции. Прието е функциите да се разделят на:
-         централно зрение – предназначено да възприема цветове и [...]

Прочетете повече за: Адаптирана физическа активност за хора със зритени увреждания »

Занимания по Адаптирана физическа активност

Занимания с корекционно-развиваща се насоченост

Адаптирана според заболяванията корекционна гимнастика – ходене, бягане, лазене, хвърляния, упражнения с предмети и др.
Подвижни игри съобразени със заболяванията
Ритмична гимнастика
Елементи от източните оздравителни системи – дихателни упражнения, релаксации и др.
Водна рехабилитация, водна аеробика, плуване и др.
Упражнения на тренажори, велоергометри и др.
Корекционни упражнения и игри, шах и др.

 Рекреационни занимания

Утринна гимнастика
Тренировъчни занимания – [...]

Прочетете повече за: Занимания по Адаптирана физическа активност »

Адаптирана физическа активност при детска церебрална парализа или парези

Кинезитерапията и Адаптираната физическа активност е задължително да се прилагат още от първите дни след появата на детската церебрална парализа / ДЦП /или парези. По този начин ще се предотвратят редица усложнения, които ще забавят процеса на възстановяване и е възможно да го направят необратим.
 Главните и задачи са следните:
1.Създаване на най – благоприятни условия за [...]

Прочетете повече за: Адаптирана физическа активност при детска церебрална парализа или парези »

АФА при гръбначни изкривявания

            Гръбначните изкривявания се явяват едни от най-разпростра -нените деформации на нашето съвремие. Трябва да се отбележи, че при такива лица енергията по гръбначния стълб не протича правилно и затова те са предразположени към редица заболявания. 
Цел на Адаптираната физическа активност:
Максимално подобряване на функционалното състояние, на гръбначния стълб и правилното телодържане.
 
Задачи на Адаптираната физическа активност:

повлияване на мускулния [...]

Прочетете повече за: АФА при гръбначни изкривявания »