МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Методические рекомендации
по развитию адаптивной физической культуры и спорта
в субъектах Российской Федерации и на территории муниципальных образований с учетом лучших положительных практик субъектов Российской Федерации и международного опыт
Москва

2013

Методические рекомендации разработаны в соответствии с техническим заданием к Государственному контракту от 27 августа 2013 года № 299 «Научная концепция развития адаптивной физической [...]

Прочетете повече за: »

ОБЪЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОМУ ЭКЗАМЕНУ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ

Основные понятия и термины адаптивной физической культуры и их взаимосвязь: «культура», «физическая культура», «адаптивная физическая культура», «реабилитация», «социализация», «образ жизни», «социальная интеграция».
Основные виды адаптивно физической культуры и их краткая характеристика.
Цель и основные задачи адаптивной физической культуры. Пути решения образовательных, воспитательных, оздоровительных, коррекционных, компенсаторных   и   профилактических   задач   в   адаптивной   физической [...]

Прочетете повече за: »

проекто закон за спорта относно хората с увреждания

ИДЕЕН ПРОЕКТ ЗА ВКЛЮЧВАНЕТО НА
АДАПТИРАНИЯТ СПОРТ В Р. БЪЛГАРИЯ
КЪМ ЗАКОНА НА СПОРТА

Проектозакона има за цел да установи общи правови, икономически и социални дейности, които да регламентират развиването на адаптираното физическо възпитание и адаптиран спорт сред хората с увреждания в
Р. България

Моделът закон установява основните принципи на правото на адаптираният спорт в Р.България:
1) хуманистичен характер на [...]

Прочетете повече за: проекто закон за спорта относно хората с увреждания »

Исторически сведения за специалното образование в Р.България

От своето създаване до днес в България винаги е имало будни хора, които са отдавали своя живот на просвещението. Можем да споменем редица имена, които оставят своя отпечатък в научното  ни и социално развитие. Някои от тях са малко позабравени, но техният дух е жив, за да ни сочи пътя, който трябва да извървим като [...]

Прочетете повече за: Исторически сведения за специалното образование в Р.България »

Водещи европейски държави в областта на специалното образование

Като най-ярки представители в областта на специалното образование извървяли пътя на хуманност след Втората световна война са Англия и Швеция  за тях преломна в тази насока е 1944 г.
В Англия правителството приема Акт за образованието. С него започва образователната реформа. В този нормативен акт децата с различи нарушения са разделени на: слепи; слабовиждащи; глухи; слабослушащи; [...]

Прочетете повече за: Водещи европейски държави в областта на специалното образование »

Ролята на „Декларация за правата на човека“

(1945 – 1970)
Преживеният ужас от Втората световна война (1939 – 1945), концлагерите и геноцитът, създават условия цивилизованият свят да погледне по нов начин на човешкия живот. Различията, достойнството и правата на човека са признати като водещи индивидуални ценности.
Държавите обединяват усилията си около поддържане и укрепване на мира, безопасността и развиване на сътрудничеството. През 1945 г. [...]

Прочетете повече за: Ролята на „Декларация за правата на човека“ »

Специалното образование между двете световни войни

(1918 – 1939)
 С началото на Първата световна война (1914) и последващите я революции, военни преврати и граждански войни, всички начинания за грандиозни проекти рухват. Във войната (1914 – 1918) участват 38 държави. Вследствие на военните действия в нея са убити 10 милиона души, а над 20 милиона са ранени. Данните сочат негативния отпечатък, който войната [...]

Прочетете повече за: Специалното образование между двете световни войни »

Образование

(средата на ХVІІ в. – началото на ХХ)
В Европа започват обществени вълнения, които обхващат различни краища на континента. А това са въстания в: Каталония (1641), Поргугалия (1641), Неапол (1647), Андалузия (1648), Франция (1648 – 1653), Нидерландия (1656). През ХVІІ в. Стария континент изпада във всеобща криза (81, с. 57). За Англия това е век на [...]

Прочетете повече за: Образование »

Реформация и възраждане

Реформацията е движение против църковните канони и власт, което се заражда в Германия. Реформаторите-протестанти се борят за независимост от идеологическото влияние на Рим. Както и Рим, така и те се ръководят от идеологически и политически интереси (5, 75).
Водещи реформатори са Мартин Лутер* (1483 – 1546) и Жак Калвин* (1509 -1564). Но дори и да са [...]

Прочетете повече за: Реформация и възраждане »

Инквизиция

През ХІІІ – ХІV в. католическата църква се стреми да сплоти европейските държави в единно общество, но опитите се оказват неуспешни. В този период обществото се разкъсва от противоречия и разногласия, а в него цари насилие и ненавист. Напрежението все повече нараства. Атмосферата се изпълва със страх и ужас. Страдащите от психически разстройства все повече [...]

Прочетете повече за: Инквизиция »