наръчник

Как да направим успешна
спортна организация?

Настоящето издание на Българската Билярд  Федерация е осъществено по проект „ЕАС – 2011 -0455 “European ABC (Academy   for Billiard Champions) on the way to Sport Excellence“, финансиран от Европейския съюз, чрез отдел „Спорт“ на Главната дирекция „Образование и култура“ на Европейската комисия.
Проектът се изпълнява от Българската Билярд Федерация в партньорство [...]

Прочетете повече за: наръчник »