Перевод с английского
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
ОБЗОР ИСТОРИИ ТРЕНИРОВОК  И
СПОРТИВНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Обзор Истории Тренировок и Спортивной Деятельности (ТЦАЛ) является частью классификационного процесса  спортсмена и должен быть заполнен личным/основным тренером спортсмена.
Данная версия относится к спортсменам-легкоатлетам, выступающим на соревнованиях МПК, и должна быть  представлена в Комитет МПК по Лёгкой Атлетике в соответствии с Правилами по Классификации  Легкоатлетов  МПК – Приложение 3.
Личная [...]

Прочетете повече за: »

Закон  Республики Казахстан  „О физической культуре и спорте”
(с изменениями и дополнениями по состоянию на 22.01.2016 г.)

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе
Статья 2. Принципы и задачи государственной политики в области физической культуры и спорта
Статья 3. Законодательство Республики Казахстан в области физической культуры и спорта
Статья 4. Государственная поддержка в области физической культуры [...]

Прочетете повече за: »

Об утверждении Правил проведения классификации спортсменов-инвалидов
Приказ Министра культуры и спорта Республики Казахстан от 26 ноября 2014 года № 111. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 25 декабря 2014 года № 10011
В соответствии с подпунктом 55) статьи 7 Закона Республики Казахстан от 3 июля 2014 года «О физической культуре и спорте» ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемые Правила проведения классификации спортсменов-инвалидов.
2. [...]

Прочетете повече за: »

Ролята на спорта в живота на хората с увреждания

Спорта е едно от най-важните открития в историята на човечеството. Той  въздейства, както физически, така и психически и интелектуално на отделния индивид. Дейността му дава положително отражение, както в анатомо – физиологичен аспект, така има и възпитателно въздействие върху личнността. Затова и голям процент от населението в света е ангажиран с някакъв вид спортна дейност. [...]

Прочетете повече за: Ролята на спорта в живота на хората с увреждания »

Колко време ни е нужно за да бъдем здрави?

„ Единственият ключ към разбирането на живота се съдържа в разбирането за това как човек се справя с всеки от значимите жизнени проблеми и как неадекватното разрешение на предишните проблеми го лишава от възможността да се справя с бъдешето.”                                                          Е. Ериксън
Редовните физически занимания предоставят на децата, подрастващите и младежите значително физическо, психическо и социално [...]

Прочетете повече за: Колко време ни е нужно за да бъдем здрави? »

Спорт и здраве

„Човекът е същество разумно, или поне същество, което се стреми да действа разумно и да изглежда разумно в очите на другите и в своите соибствени очи.”
                                                                                                           Албер Камю
Редовните физически упражнения, спорта и подвижните игри могат да бъдат практически средства за подобряване на здравето и имат положително въздействие срещу рисковете от: високо кръвно налягане, затлъстяване, [...]

Прочетете повече за: Спорт и здраве »

Какво е спорт?

Спорт – това е всички форми на физическа активност, които допринасят за подобряването на физическата годност, психическото благосъстояние и социалното общуване.
Роля на спорта:
- индивидуално развитие
- здраве и предпазване от болести
- социална интеграция и развитие
- комуникация и социална рехабилитация
- икономическо развитие
- укрепване на мира и предотвратяване на социални конфликти и др.

Прочетете повече за: Какво е спорт? »

Какво е спорта за ООН?

„Спорта е всепризнат, като важен инструмент за подпомагане на Организацията на обединените нации за постигане на свойте цели, по-специално на хилядолетието. Чрез включването на спорта в програми за развитие и мир на човечеството, ООН се възползва пълноценно от този икономически инструмент за създаването на един по-добър свят.“
                              Бан Ки мун -   Генерален секретар ООН 
                                                                     
„Спортът играе ключова роля [...]

Прочетете повече за: Какво е спорта за ООН? »