Колко време ни е нужно за да бъдем здрави?

Единственият ключ към разбирането на живота се съдържа в разбирането за това как човек се справя с всеки от значимите жизнени проблеми и как неадекватното разрешение на предишните проблеми го лишава от възможността да се справя с бъдешето.”                                                          Е. Ериксън

RYM6WWCARHPE73CAZ9YSCDCA4F7DSDCAOLFI7OCACHH7AJCAJXBENBCADYIVX5CAZ76148CA1X1F5RCACR7CFHCAH501G4CAG749TXCARAKVPYCAGPC3APCAXY8E0PCAQY2ZQSCA2B0OOGCA9PB3B2CART6MURРедовните физически занимания предоставят на децата, подрастващите и младежите значително физическо, психическо и социално здраве. Редовното практикуване на физическа активност допринася на децата и младите хора да изграждат и поддържат здрави кости, мускули,стави, поддържане на теглото, сърдечно-съдовата система и белите дробове

Деца, подрастващи и младежи се нуждаят от 60 мин. активна физическа дейност, най-малко 3 пъти седмично

- контрол на теглото – 60 мин. активна физическа дейност на ден

Хората от средната възраст за да бъдат здравиA4W56FCAVJEZ43CA6WZ0S6CA0VOJ50CA53Q63RCA4U068TCA9J76LCCASRJOIXCA02M31OCAULRAYZCAJIEKYYCAB8ZTQGCASP9M9RCA5D3S3GCAAJCAU9CABWLE1ICA89JPOBCA6XKEU2CAK5X82ZCACIBVTN и пълноценни се нуждаят най-малко от 40 мин. активна физическа дейност. 

- контрол на теглото – 60 мин. активна физическа дейност на ден

Възрастните хора се нуждаят от най-малко 30 мин. активна физическа дейност

При тях физическата дейност се отразява положително върху: баланса на организма, сила, координация, гъвкавост, издръжливост, психично здраве и др.

NIFMPBCAW6R5GRCA08YERFCAJM4ABGCACII281CA1K6OLLCANSMZDYCAR81JW9CA3BS45FCAHAV8RYCAJPHO21CASFYBLPCARN3G14CAQOFHCPCAHQSMONCARN8P1ZCARHVLDPCA1OM3NJCA5W92RCCAT0MBHHХората с увреждания трябва да имат предоставена възможност за редовно практикуване на адаптирана физическа активност и спорт, подходящи за техните физически способности. Целта им е да допринесат за подобряването на мускулната им сила, психологическо благосъстояние, интегриране и социален живот. Те служат и за подпомагане на възможностите за извършване на самостоятелни ежедневни дейности. Времетраенето на заниманията варират от 30 до 60 мин. ежедневно, според здравословнот им състояние.