Какво е спорт?

Спорт – това е всички форми на физическа активност, които допринасят за подобряването на физическата годност, психическото благосъстояние и социалното общуване.

Роля на спорта:

- индивидуално развитие

- здраве и предпазване от болести

- социална интеграция и развитие

- комуникация и социална рехабилитация

- икономическо развитие

- укрепване на мира и предотвратяване на социални конфликти и др.