Проекти

2015г.

Преглед на векторно лого Община Бургас

През 2015г. Община Бургас в лицето на Дирекция „Социални дейности, здравеопазване и спорт“ и Общинско предприятие „Спортни имоти“, осигуриха безплатни  занимания във водна среда на децата с увреждания до 18г. Спортно-рехабилитационните занимания се проведоха на Плувен комплекс „Флора“ в морската градина.

В заниманията се включиха деца с увреждания  от  всички нозологични групи, които са:

- двигателни увреждания

- зрителни увреждания

- слухови увреждания

- ментални увреждания2014г.

Натрупаният през годините опит в областта на адаптираната физическа активност при лица с увреждания и отклонение в здравният статус във водна среда, допринесоха до спечелването на променения формат на програмата от Министерството на младежта и спорта „Спорт за деца с увреждания и деца в риск“ по направление „Обучение по вид спорт за деца с увреждания“.

В периода март – септември в проекта „Начално индивидуално и групово обучение по адаптирано (модифицирано) плуване за деца с увреждания от различни нозологични групи“ се включиха деца от Бургас и региона, а през летният период и деца с увреждания от страната (1,6г. – 18г.).

Обучението по проекта на децата с увреждания по адаптирано плуване се проведе на закритите и открити плувни басейни на територията на Община Бургас, която ги предостави безвъзмездно (ОП“Спортни имоти“).

Въз основа на функционалността във водна среда на всеки един от участниците от целевата група се определи неговата форма на обучение и стредствата и методите, които да бъдат използвани.

Адаптираният тренировъчен процес в проекта обхвана две основни направления в обучението, които са:

- адаптирани плувни упражнения (с и без уреди)

- корекционни упражнения във водна среда (водна рехабилитация)

Партньори по проекта са:

1. Областна Администрация Бургас

2. Община Бургас

3. Младежки културен център – Бургас

2013г.

Постигнатите резултати през изминалата календарна година и следването на дългосрочните цели на клуба допринесаха за спечелването на проекта „Начално обучение по адаптирани водни спортове на лица с увреждания и тласкане на гюлле на лица с двигателни нарушения“ по програмата на МФВС „Спорт за хора с увреждания и деца в риск“.

Проекта през тази година се реализира в две основни направления, които са:

1.адаптирани водни спортове(плуване, аква спиниг, аква аеробика)

Те обединяват два основни процеса в едно цяло, които са: специфичен тренировъчен и педагогически. Характерната особеност при тях са основните средства (специалните физически упражнения), които се съчетават в специфичен тренировъчен процес  с лечебно въздействие. В тази връзка в проекта е предвидено:

- навременно започване на рехабилитационно-тренировъчните занимания

-    навременно използване на различни методи и средства (упражнения с и без специализирани уреди)

-    създаване на индивидуална и групова програма (по общи признаци – първични или вторични здравни отклонения)

-    адекватност и постепенност на натоварването

-    системност на въздействието

-   прилагане на нови и разнообразни упражнения

-   използване на методи за контрол и въздействие и др.

2. Индивидуално начално обучение в тласкане на гюлле от специализирано столче на лица с нарушения в опорно-двигателният апарат

Тренировъчният процес за овладяването на дисциплината тланскане на гюлле от специализирано столче, се подразделя на:

-   техническа подготовка – овладяване на различните фази (елементи) при тласкането на гюлле

- силова подготовка – развиване на качеството сила и силова издръжливост

Партньри по проекта са:

1. Областна Администрация Бургас

2. Община Бургас

3. ДМСГ „Вяра, Надежда и Любов“

4. СКВТ „Черноморец“

5. СК „Джавелин“


2012 г.

За втора поредна година спортният ни клуб печели проект по програма на Министерството на физическото възпитание и спорта „Спорт за хора с увреждания и деца в риск“ по направление „Обучение по вид спорт за хора с увреждания“
През тази година партньори по проекта ни са:
1. Областна Администрация – Бургас
2. Община Бургас
3. Регионален Инспекторат по образованието – Бургас
4. Университета „Асен Златаров“

Проектното ни предложение е:
„Начално индивидуално и групово обучение по адаптирано плуване по метода Hallwick и модифицирани аква спортове за лица с увреждания от различни нозологични групи“
Адаптираните спортовете практикувани във водна среда са признати в световен мащаб за едни от най-ефикасните за подобряването на здравословното състояние на хората с увреждания. Те са важен фактор в рехабилитацията и социалната им адаптация. Увреждането (инвалидността) в по-голяма или по-малка степен, води до дисфункция на организма, която значително нарушава моторната координация, въз основа на което се намаляват възможностите за социални контакти с външния свят. При тези обстоятелства са налице чувство на тревожност, намалено самочувствие, намалено чувство за собствено достойнство и др. От друга страна, активният адаптиран спорт и рекреацията спомагат за по-добрият контрол на тялото, възстановяване на психичното равновесие, връщане на самочувствието, предоставяне на нови възможности за самостоятелни грижи и в крайна сметка, връщането към активният начин на живот.
Затова и основната цел на проекта е да се привлекат хората с увреждания към адаптираните водни спортове, въз основа на които да се създадат предпоставки за възстановяване на изгубените контакти с външния свят, да се създадат условия, необходими за приобщаване в обществото, да вземат участие в обществено полезни дейности и да се спомогне за максимално възстановяване на тяхното здравето. В тази връзка трябва да подчертаем, че адаптираните спортове помагат на психическото и физическо усъвършенстване на тази социална група, насърчавайки тяхната социална интеграция и физическа (двигателна) рехабилитация.
Според статистическите данни на Областна администрация в град Бургас хората с увреждания са 7193 души, от които 523 деца. С помощта на пилотната програма на МФВС по направление „Спорт за хора с увреждания“ в партньорство с Община Бургас в адаптираните занимания се включиха 94 лица с увреждания от различни нозологични групи и възрасти. В резултат на адаптираните спортни занимания във водна среда на всички участници се подобри здравния статус, а голяма част от тях станаха по самостоятелни и уверени в собствените си възможности.
Натрупаният опит доказа, че положителното и благотворно влияние на водата върху организма дава бързи резултати, но при голяма част от хората с увреждания е необходим целогодишен цикъл. В тази връзка е необходимо да се подчертае, полезността на такъв вид проекти за адаптиран спорт, които са от особена важност, както за бургаската общност, така и в национален мащаб. Този резултат се базира на положителното въздействие на водната среда и е въз основа на специфични характеристики, които са: свобода на двигателните действия, облекчава гръбначният стълб от тежестта на тялото, намалява мускулно и психо-емоционално напрежение на индивида, намалява двигателна скованост (спастичност), подобрява работата на сърдечно-съдовата и дихателната система, увеличава интензивността на обменните процеси, активизира познавателна дейност и др.

Снимка на профила

„European ABC (Academy for Billiard Champions) по пътя на спортното майсторство“
СК“Параспорт“ е партньор по европейския проект „European ABC (Academy for Billiard Champions) по пътя на спортното майсторство„ на Българската Билярд Федерация.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Eвропейския съюз, чрез Отдел “Спорт” на Главна дирекция „Образование и култура” на Европейската комисия. Той е по направление „Подготвителни действия в спорта“ на Европейската комисия.
Целта на проекта е: да се проучат добрите практики в управлението на спортните организации развиващи спортове, които са по малко популярни сред населението в условията на икономическа криза. Въз основа на анализа им да се предложи иновативен модел за подобряване на организационния и инстиционален капацитет на спортните организации чрез изграждане на международна мрежа за добри практики и иновативни подходи в областта на спорта.
Проекта ще протече по следния начин:
1. Подготвителни действия:
1.1.Сформиране на екип
1.2.Разработване на програма за обучение на участниците
1.3. График на семинарите
1.4. Закупуване на оборудване
2. Провеждане на планираните семинари
2.1. Букурещ (Румъния) – 18.04. – 20.04.2012г.


2.2. Прага (Чехия) – 07.06. – 09.06.2012г.

Файл:Prag altstadtpanorama rechts karlsbruecke.jpg
2.3. Бургас (България) – 09.07. – 11.07.2012г.


2.4. Братислава (Словакия) – 12.09. – 14.09.2012г.
2.5. Полша
2.6. София (България) – 22.11. – 24.11.2012г.
3. Създаване на европейска младежка „Билярд академия за шампиони“
3.Изготвяне на наръчник „Иновативни подходи и добри практики в управлението на спортните организации“
4. Изговяне на образователен филм (30мин.) “ Как да развием успешна спортна организация“

Останалите партньори на Българската Билярд Федерация в проекта са:

Чешко – Моравска билярд федерация

Полска билярд асоциация

Словашка билярд асоциация

Румънска билярд асоциация

Сдружение „Социални инициативи за личностна алтернатива“


2011 г.

„Индивидуални и групови занимания с адаптирани аква спортове и обучение по модифицирано (адаптирано) плуване на лица с увреждания със специалист във водата“
Спортният ни клуб спечели проект „Индивидуални и групови занимания с адаптирани с адаптирани аква спортове и обучение по адаптирано (модифицирано) плуване на хора с увреждания със специалист във водата“ за 2011 г. по програмата на МФВС „Спорт за хора с увреждания и деца в риск” в направление: Начално обучение (индивидуални и групови занимания) за хора с увреждания.
Основната цел на проекта е: Разпространяване на адаптираните аква спортове и модифицирано плуване сред хората с увреждания, тяхното интегриране и социализиране в обществото, подържане на остатъчната им жизненост и дееспособност и създаване на предпоставки за последващи системни занимания, високо спортно майсторство и реализация във живота.
Програмата на Министерството на физическото възпитание и спорта е разработена в изпълнение на Националната стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта в република България 2010-2020г. В нея основен приоритет е “Физическо възпитание и спорт за лица с трайни увреждания и в неравностойно социално положение”.
В проекта ни основен партньор е Община Бургас, която предоставя безвъзмездно спортното съоръжение (плувен басейн – Плувен комплекс „Флора“) и 10 броя хидрорайдери за аква спининг. Участниците в проекта са над 60 лица различни видове увреждания и възраст, които ще получат двигателни познания по модифицирано (адаптирано) плуване и аква спининг. Обучението се извършва от специалист по адаптирана физическа активност и спорт, треньор и инструктор по плуване.

ИДЕЕН ПРОЕКТ ЗА ВКЛЮЧВАНЕТО НА
АДАПТИРАНИЯТ СПОРТ В Р. БЪЛГАРИЯ
КЪМ ЗАКОНА НА СПОРТА

Проектозакона има за цел да установи общи правови, икономически и социални дейности, които да регламентират развиването на адаптираното физическо възпитание и адаптираният спорт сред хората с увреждания в Р. България
Моделът закон установява основните принципи на правото на адаптираният спорт в Р.България:
1) хуманистичен характер на развитие на адаптираният спорт, осигуряване на равни условия и възможности за неговото развитие във връзка с условията и възможностите за спорт като цяло;
2) Наличието на спортни съоръжения за обучение и участие в спортни и спортно-развлекателни дейности на гражданите, които имат ограничен капацитет на опорно-двигателния апарат, зрение, ментално или др. нарушение;
3) отговорността на държавата и местните власти, спортни организации, както и длъжностните лица да се гарантира правото на гражданите с ограничени функции на опорно-двигателния апарат, зрение, интелект и др. на адаптирани спортни занимания;
4) запазване и укрепване, сближаване на регулаторната и правна рамка на адаптираният спорт в цялата територия на държавите-членки;
5) осигуряване на безопасността на живота и здравето на гражданите с ограничени функции на опорно-двигателния апарат, зрение, интелект и др. отклонения в здравният статус, които участват в обучения, адаптирани спортни и развлекателни мероприятия;
7) се фокусира върху най-добрите международни стандарти и норми за адаптиран спорт;
1. Общи положения
Чл.1. Този закон урежда основните положения свързани с адаптираното физическо възпитание и адаптираният спорт на хората с увреждания в страната
Чл.2. Този закон има за цел създаване на равни условия и възможности за развитието на адаптиран спорт за хора с увреждания и отклонения в здравният статус в страната.
1.Създаване на равни условия и възможности за практикуването на адаптиран спорт от хора имащи двигателни, зрителни, слухови и интелектуални нарушения и др. отклонения в здравният статус
2. Установяване на отговорността на държавата и общините, спортните организации, както и длъжностните лица за осигуряване на правата на гражданите с ограничени функции на опорно-двигателния апарат, сензорни и интелектуални нарушения;
3. Да се гарантира безопасността на живота и здравето на хората с увреждания, които участват в обучения, адаптиран спорт и рекреационни дейности и мероприятия;
4. Приемане и зачитане на международните правилници свързани с параолимпийското движение, спешъл олимпийското движение и др.
5. Да се регламентира взаимодействието на държавните органи в областта на спорта с обществените спортни организации развиващи адаптиран спорт при разработването и вземането на решения, засягащи интересите на адаптираното физическо възпитание и спорт, включително проектиране, изграждане и обновяване на спортни съоръжения, като се има предвид, че решения взети без съобразяване с тази алинея могат да бъдат оспорени в съда и обявени за недействителни.
2. Структура на развитието на адаптираното физическо възпитание и адаптиран спорт за хора с увреждания
Чл.3. Структура на адаптираното физическо възпитание и адаптиран спорт:
1. Министерството на физическото възпитание и спорт
2. Национален Параолимпийски Комитет
3. Спортни федерации развиващи или имащи секции за адаптирано физическо възпитание и адаптиран спорт за хора с увреждания
4. Спортни клубове развиващи адаптирано физическо възпитание и адаптиран спорт за хора с увреждания
5. Спортни секции към училищата развиващи адаптирано физическо възпитание и адаптиран спорт сред учениците с увреждания
6. Спортни паралелки (класове) за талантливи ученици с увреждания в областта на адаптираният спорт
7. Образователни институции (НСА, Спортни Колежи, СДК) в областта на адаптираното физическо възпитание и адаптираният спорт
8. Изследователски организации в областта на адаптираното физическо възпитание и адаптираният спорт
9. Юридически и физически лица, чиято основна дейност е развитието на адаптираното физическо възпитание и адаптираният спорт
10. Специалисти, спортисти, треньори, инструктори, методисти, класификатори, експерти и други в областта на адаптираната физическа активност и спорт за хора с увреждания
Чл.4. Равнопоставеност в адаптираният спорт на хората с увреждания се осъществява чрез:
1.Определяне на тяхната класификация според функционалните им възможности
2. Спортна класификация
3. Правилници съобразени с международните документи за различните видове адаптиран спорт
4. Учебно тренировъчна програма по различните видове адаптиран спорт
5. Образователни програми за адаптираната физическа активност и спорт
3. Държавна отговорност за развитието на адаптираното физическо възпитание и адаптиран спорт за хора с увреждания
Чл.5.Държавата – Министерството на физическото възпитание и спорта признава, представлява и поддържа адаптираният спорт за хора с увреждания на международно и национално ниво. Към отговорностите на държавата в лицето на органи на изпълнителната власт са:
1.Организиране и обезпечаване на подготовката и участието на националните състезатели на Параолимпийски, Спешъл олимпийски и Дефилимпийски игри, световни, европейски първенства за спортисти с увреждания
2. Организиране на подготовката и повишаване на квалификацията на специалистите в областта на адаптираният спорт, както и на класификаторите определящи функционалността на състезателите
3. Организиране и обезпечаване на строителството, реконструкцията и ремонта на спортните обекти адаптирани за занимания и участия в спортни мероприятия на граждани с увреждания и отклонения в здравният статус
4. Адаптирани спортни обекти (държавна и общинска собственост), в които се провеждат спортни занимания за хора с увреждания не подлежат на отдаване под наем, консесии, публично-частно партньорство и други форми на преотстъпване
5.Финансово обезпечаване, материално-техническо, научно-методическо, медицинско, антидопинговият контрол на националните състезатели по различните видове адаптиран спорт
6. Организиране на масови спортни мероприятия, мероприятия със спортно-оздравителен характер, учебно-тренировъчните занимания по адаптирана физическа активност и спорт на национално ниво
7. Поощрения, спонсориране, благотворителност, застъпнически кампании подпомагащи развитието на адаптираният спорт
8. Лицензира Националните спортни федерации и Спортни клубове по адаптиран спорт
9. Признава Националният Параолимпийски Комитет
4. Местна (общинска) отговорност за развитието на адаптираното физическо възпитание и адаптиран спорт за хора с увреждания и отклонения в здравният статус на общинско ниво
Чл.6. Местната власт в лицето на Общините поддържат и развиват адаптираното физическо възпитание и адаптиран спорт за хора с увреждания. Към отговорностите на органите на местната власт са:
1. Строителство, реконструкция, ремонт и оборудване на спортни обекти съобразени с законовата и нормативна база за достъпност и безпрепятствено използване от хора с увреждания, съгласувани със специалисти по адаптирана физическа активност и спорт
2. Адаптирани спортни обекти (държавна и общинска собственост), в които се провеждат спортни занимания за хора с увреждания не подлежат на отдаване под наем, консесии и публично-частно партньорство и други форми на приватизиране
3. Спортните обекти държавна и общинска собственост за развиването на адаптиран спорт от хора с увреждания да се използват безплатно
4. Създаване на условия за безплатни спортни занимания с адаптирано физическо възпитание и адаптиран спорт от децата с увреждания
5. Създаване и изграждане на спортно-оздравителни центрове за адаптирана физическа активност и адаптиран спорт на територията на Общината
6. Разработване, приемане и прилагане на годишни планове и програми за спортно-тренировъчният процес и мероприятия свързани с адаптираният спорт за хора с увреждания от различните възрасти на територията на Общината
7. Организиране на медицинският контрол в адаптираните спортните обекти за хора с увреждания (годишни и профилактични прегледи), както и медицинско обезпечаване по време на масови спортни и рекреационни мероприятия
8. Създаване на условия за масови адаптирани рекреационни игри и спортове за хора с увреждания (спортни площадки, междублокови пространства, паркове и др.)
9. Финансиране на спортните клубове и материално обезпечаване на специалистите провеждащи адаптирани спортни занимания за хора с увреждания
5. Държавни органи, организации, учреждения и структури
Чл.7 Министерски съвет
1. Утвърждава основните насоки в областта на адаптираното физическо възпитание и адаптираният спорт за хора с увреждания
2. Предлага стратегия за развитието на адаптираното физическо възпитание и адаптираният спорт на Народното събрание
3. Приема национална програма за развитието на адаптираното физическо възпитание и адаптираният спорт
6. Структура на адаптираният спорт – Национален Параолимпийски Комитет
Чл.8 Националеният Параолимпийски комитет е организация с общественополезна дейност, като част от Международният Параолимпийски Комитет:
1. Оглавява параолимпийското движение в страната и работи за признанието на страната от Международният Параолимпийски Комитет
1.1.Съблюдава за недопускане на действия, които са в противоречие с
Устава на Международният Параолимпийски Комитет и законодателството в страната
1.2. Ръководи се от принципите на хуманизма, демокрацията и равнопоставеността на нейните членове, работейки за прозрачност и интеграция на спортистите с различна степен на инвалидност;
1.3. Представлява параолимпийското движение в страната, както и на интересите на Националния параолимпийски комитет, на всички мероприятия, провеждани под егидата на Международния Параолимпийскикомитет;
2. Прави предложения до държавните органи и участва в решенията на местните власти по отношение на дейността на Националния параолимпийски комитет, неговите членове, по начина и степента, позволено от законодателството;
2.1. Съблюдава адаптираните спортни състезания на различни нива, да отговарят на целите на движението параолимпийски;
2.2. Разпространяват параолимпийските идеи на всички нива в страната
2.3. Провеждат медийни кампании и издателка дейност, съвместно с НСА „В.Левски”
3. Националният параолимпийски комитет представя държавата на Параолимпийските игри и други световни, континентални или регионални спортни мероприятия, провеждани под патронажа на Международния параолимпийски комитет;
3.1. Националният параолимпийски комитет в съответствие с правилата и принципите на Международния параолимпийски движение, международното право и законите на страната;
3.2. Публикува годишен доклад за своята дейност, включително и собствеността си;
4. Членове на Националният Параолимпийски Комитет
4.1. Националните спортни федерации развиващи адаптиран спорт
4.2. Създава структура Национална Параолимпийска Академия, съвместно с НСА”В.Левски”, Министерството на образованието и др. юридически и физически лица
7. Спортни федерации по вид спорт
Чл.9 Национални спортни Федерации
1. Националните спортни федерации са управляващ орган на спортните клубове за спортисти с и без увреждания от различни категории инвалидности, които:
1.1. Развиват и популяризират съответният вид спорт
1.2. Развиват и участват в програми за развитие на съответният вид адаптиран спорт
1.3. Организират и провеждат държавни първенства, турнири и др. спортни мероприятия за спортисти с и без увреждания
1.4. Формиране и участие на национален отбор в международни състезания на спортисти с и без увреждания
1.5. Разработване на програми и методики за адаптиран спорт за хора с увреждания
1.6. Организират дейности свързани с обучение, преквалификация на спортни специалисти в областта на адаптираният спорт съвместно с НСА”В.Левски”
1.7. Участват в разработването и прилагането на нормативни документи и програми за развитието на адаптираното физическо възпитание и адаптираният спорт
1.8. Регулират преминаването на спортисти с и без увреждания от една спортна организация (спортен клуб) в друга по съответният спорт
1.9. Координират дейността на спортните клубове за хора с и без увреждания на национално ниво, въз основа на решенията, наредбите и правилата на международните спортни организации и законодателството в страната
1.10. Развиват и укрепват международните връзки със сродни спортни организации
1.11. Създават програми за развитието на адаптираният спорт на национално ниво
1.12. Участват в създаването на условия за социална защита на занимаващите се с адаптиран спорт хора с увреждания
1.13. Предприемат мерки за предотвратяване на употребата на допинг от спортистите с увреждания
1.14. Предлагат отличилите се спортисти с увреждания за награди, почетни звания и др. форми на поощрение
2. Реда за признаване, ликвидация и реорганизация на спортните федерации развиващи адаптиран спорт се определя в съответствие с приетите нормативни документи в страната
3. Финансирането на Националните спортни федерации се извършва от страна на държавата от МФВС
8. Спортни клубове по адаптиран спорт
Чл.10 Спортни клубове по адаптиран спорт са юридически лица с общественополезна дейност, извършващи рехабилитация, интеграция и обучения с адаптиран спорт на лица с и без увреждания и отклонения в здравният статус.
1. Спортните клубове по адаптиран спорт имат право да:
1.1. Извършват спортна, рехабилитационна и възстановителна двигателна дейност на хора с увреждания и отклонения в здравният статус
1.2. Да създават спортни отбори, състезатели на всички нива – масов и елитен спорт (високо спортно майсторство) от различни възрасти
1.3. Да организират състезания по адаптиран спорт на спортисти с увреждания от различните възрастови и класификационни групи
1.4. Да осъществяват рекламна дейност, телевизионни и радио предавания на спортни състезания организирани от тях или с тяхно участие
1.5. Да подпомагат и участват в създаването на спортни паралелки по адаптиран спорт на талантливи деца с увреждания
1.6. Да участват и подпомагат развитието на адаптираното физическо възпитание и адаптираният спорт в училищата, дневните центрове, специализирани домове и др. форми установени от държавата
2. Да изграждат спортно-рехабилитационно възстановителни центрове съвместно с Общините
3. Лицензираните спортните клубове за адаптиран спорт се подкрепят от държавата и общините чрез:
1.7. Класификационна законова форма на специалистите по адаптиран спорт и служителите в спортните клубове
1.8. Финансиране от държавата и общините при установен законов ред (Министъра на финансите, Министъра на физическото възпитание и спорта, Общинските съвети)
1.9. Изграждане и ремонт спортни съоръжения, достъпни и оборудвани според нуждите на хората с увреждания за практикуването на вида адаптиран спорт
1.10. Безплатно използване на спортните съоръжения държавна или общинска собственост
1.11. Осигуряване на необходимият инвентар и оборудване
1.12. Предоставяне на друга подкрепа не противоречаща на законите в Р.България
3. Спортните клубове се финансират по определен ред от държавата (МФВС) и общините
3.1. Спортните клубове финансирани от държавата и общините предоставят на органите, които осигуряват инвенстиционната подкрепа, информация за разходите на предоставените средства
3.2. Спортните клубове се финансират и от други източници, които не са забранени от закона
9. Специализирани заведения за хора с увреждания – (специализирани училища, защитени жилища, домове, центрове за хора с увреждания от различни възрастови групи, специализирани паралелки и др. социално- образователни форми установени от държавата)
Чл.11 Специализирани учреждения
1. Създаване на условия за адаптирано физическо възпитание и адаптиран спорт в специализираните заведения
2. Организацията на работата за адаптиран спорт включва:
2.1. Провеждане на задължителни и допълнителни по избор адаптирани спортни занимания, които да са със спортно-рехабилитационно възстановителна и рекреационна насоченост
2.2. Създаване на условия (спортни съоръжения и оборудване) за провеждането на адаптирани спортни занимания
2.3. Медицински контрол на организираните адаптирани занимания
2.4. Специалисти със съответната квалификация да организират спортните адаптирани занимания
2.5. Избора на формата на провеждането на спортните адаптирани занимания (индивидуална, групова)
3. Създаване на специализирани паралелки по адаптиран спорт на талантливи деца с увреждания
10. Адаптирано физическо възпитание
Чл. 12 Адаптирано физическо възпитание
1. Създаване на условия за адаптирано физическо възпитание и адаптиран спорт в масовите училища (достъпна среда, оборудване и др.)
2. Създаване на образователни програми свързани с адаптираното физическо възпитание и адаптираният спорт в масовите училища (МОН, МФВС, МЗ, НСА”В.Левски”)
3. Провеждане на задължителни и свободно избираеми занимания по адаптирано физическо възпитание и адаптиран спорт за учениците с увреждания в масовите училища
11. Класификация на спортистите с увреждане в съответствие с тяхната функционалност
Чл.12 Класификация на спортистите с увреждания
1. Определянето на класификацията на спортистите според функционалността им е с цел създаването на равни конкурентни условия при участие в национални и международни състезания
2. Реда, условията и начина за класифициране на спортистите с увреждания според функционалността им е определен от Международният Параолимпийски Комитет и признатите от него Международни федерации и организации за хора с увреждания
3. Броят на класовете в различните функционални групи се определя чрез нормативен акт от Международният Параолимпийски Комитет
4. Определянето на класификационната група на спортистите с увреждания според функционалността им се определя от лицензирани лица – класификатори
5. Класификационната комисия по адаптиран спорт е трябва да е съставена най-малко от 3 специалисти в областта на медицината и адаптираният спорт
6. Всички класификации трябва да са извършени според изискванията и стандартите на Международният Параолимпийски Комитет
7. Класификациите на спортистите с увреждания в официални състезания трябва да отговарят на изискванията на Международният Параолимпийски Комитет и съответните международни спортни федерации и организации
12. Планиране на адаптираните спортни събития
Чл.13. Планиране на адаптираните спортни събития
1.Планирането на адаптираните спортни събития са неразделна част от цялостният спортен календар на страната в национален и международен аспект
2.Спортният календар за адаптиран спорт е разработен от Националните спортни федерации и одобрен от изпълнителната власт в областта на спорта – МФВС
3. Официални спортни събития по адаптиран спорт са одобрените от изпълнителната власт и включени в публичният им регистър
4. В официалните спортни събития се включват състезатели, които са картотекирани и класифицирани според националните и международни изисквания
13. Организиране на адаптирани спортни събития
Чл.14 Организация на адаптирани спортни форуми
1. Организирането на адаптирани спортни събития се явява част от цялостната организация на спорта на национално ниво
2. Спортният календар се разработва от Националните федерации, като се вземе в предвид предложенията на Националният Параолимпийски Комитет и се утвърждава и одобрява от Министерството на физическото възпитание и спорта
3. Официални състезания по адаптиран спорт (държавни първенства, турнири) са тези, които са одобрени от Министерството на физическото възпитание и спорта
4. В Националният календар участват само спортисти, които са преминали всички медицински и функционални изследвания, които са определени като критерии в Наредбите на Националните федерации, съобразени с Международният Параолимпийски Комитет, отговаряйки на всички изисквания
13.Учебно тренировъчен процес
Чл.15 Организация на учебно тренировъчният процес
1. Подготовката на спортистите в различните адаптирани спортове от различните възрастови групи се извършва от лицензираните спортни клубове, под ръководството на квалифицирани специалисти по адаптирана физическа активност и спорт ( треньори, инструктури, медицински лица, класификатори и др.) ангажирани с учебно-тренировъчният процес
2. Организирането и разработването на програми за адаптиран спортове се извършва от НСА „В. Левски” съвместно с представители на съответните национални спортни федерации за адаптиран спорт и одобрени от МФВС и Министерството на образованието, младежта и науката, Министерство на здравеопазването
3. Организирането на учебно-тренировъчен процес от без съответната адаптирана според нуждите на хората с увреждания (деца, подрастващи, младежи и възрастни) програма, без участието на съответните квалифицирани специалисти и не е одобрена от изпълнителната власт е абсолютно забранена. Установяването на такива нарушения се наказва с отнемането на лиценза и парична санкция (5000 до 10000 лв. на обучавано лице с увреждане)
Използвани понятия:
По смисъла на този проекто закон:
1.„Международният паралимпийски комитет (IPC)” е представителната световна организация за елитен спорт на спортистите с увреждания.
2.„Международна организация Спешъл олимпикс” е световна организация, посветена на подкрепата за хората с умствена изостаналост чрез спортни занимания и състезания
3.„Адаптирана физическа активност” – отнася се до движение, физическа активност и спортове, при които специален акцент е поставен на интересите и възможностите на индивидите с лимитиращи състояния като хора с увреждания, здравно увредените или възрастните.”
4. „Адаптиран спорт” – спортни занимания, които са приспособени (модифицирани) за практикуване от лица с увреждания и отклонения в здравният статус
5.„Класификация” – система за създаване на равни условия за спортна надпревара при лицата с увреждане. Възоснова на нея се извъшва групирането им по определен вид спорт, чрез еднакво или максимално близко функционално ниво на увреждане.
6. „Класификатор” – квалифицирано лице, което дава своето становище относно функционалните възможности на спортистите с увреждания за поставянето им в равни условия по време на спортна надпревара
7. „Рехабилитация” – професионална дейност, свързана с намаляване или предотвратяване на влошаване, възстановяване или подобряване на функции и здравни състояния.
8. „Увреждания” – са различни функционални ограничения, които могат да
са физически, интелектуални или сензорни, а също и специфично здравословно състояние или умствени заболявания.
9. „Хора с увреждания” – лица, при които има наличие на загуба или ограничение на възможностите за участие в обществения живот.
М О Т И В И
Уважаеми колеги,
Международният Параолимпийски Комитет и Международната „Спешъл Олимпикс” са организации официално признати от Международният Олимпийски Комитет и отговарят в международен мащаб за спорта за хората с увреждания.
Предложените промени за нова структура в страната са съобразени, както с ратифицираните международни документи, така и с законовата база в страната ни. Те отговарят на критериите на ООН, СЗО, ЕС за не дискриминация, интеграция и приобщаването на хората с увреждания, чрез практикуването на различни видове спорт.
Промените са съгласно: Конвенциите на ООН за Правата на човека, Правата на детето и др. „ Бялата книга на спорта”, „Харта за равни възможности в спорта“.
Известно е, че двигателната активност на хората с увреждания е важна част от живота им, както в интеграционен, така и в здравословен план. С предложените промени полза ще имат не само занимаващите се с адаптиран спорт според заболяванията си наши сънародници, но и държавата ни като цяло.
В международен план:
- Законова уредба, която е съобразена с поетите ангажименти на страната ни към Европейският съюз, Международни Организации и др.
- Достойно предствяне на Параолимпийските и Спешъл Олимпикс игри, световни и европейски първенства за хора с увреждания
- национална тежест, идентификация и др.
В национален план:
- разпространяване и практикуване на различните видове спорт от хора с увреждания ( от масовост до високо спортно майсторство )
- координиране в международен и национален план спортните състезания и занимания за хора с увреждания
- изграждане на цялостна политика и стратегия на страната ни за развиване и разпространяване на идеите на параолимпийско и спешъл олимпийското движение
- намаляване и премахване на процента инвалидност на по-леките форми на увреждания при нашите сънародници
- облекчаване на социалната и здравната финансова тежест, която е необходима за подпомагането на тези лица
- пълна реализация на специалистите по адаптирана физическа активност и спорт, които завършват НСА „В. Левски”
- по-лесната интеграция, социализация и професионална реализация на сънародниците ни с различни здравословни проблеми и инвалидности
Направеното предложение е въз основа на:
1.Ратифицираните международни документи от страната ни по отношение на хората с увреждания, членството ни в Международната федерация по Адаптирана физическа активност, както и създаването на спортни кадри със специалност Адаптирана физическа активност и спорт от учебната 2004/ 2005 г. в Национална Спортна Академия „В.Левски” – магистърска програма, а за учебната 2010/2011 година е въведена специалността и в бакалавърската степен – Конвенция на ООН за Правата на хората с увреждания в сила от 3.05.2008г. – чл. 30; Конвенцията за Правата на човека на ООН; Европейска харта Спорт за всички – 1987 г.; Мадридската декларация – 2002 г. , Бялата книга на спорта и др.
2.Споразуменията и тясното сътрудничество между Международният Олимпийски Комитет, Международният Параолимпийски Комитет и Международната Организация Спешъл Олимпикс.